Rekenhulpen - Werk & Inkomen

Snel inzicht in je financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal Werk & Inkomen -  rekentools!

 • Maximale hypotheek

  Bereken de maximale hypotheek die u kunt krijgen.

  Met deze rekentool kunt u zelf de maximale hypotheek berekenen. Het berekenen gebeurt volgens de wettelijke normen en rekenregels. Tegelijk wordt de maximale hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) berekend en getoond.

  Alle banken en verzekeraars moeten de maximale hypotheek berekenen volgens deze regels. Wel mogen ze op basis van uw situatie besluiten om u een lagere hypotheek aan te bieden.

  Bij het berekenen van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met:

  • Uw inkomen, en indien van toepassing het inkomen van uw partner.
  • De hypotheekrente die u krijgt of de vastgestelde rekenrente.
  • De marktwaarde van de woning.
  • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

  Als u nog niet weet om welke woning het gaat, kunt u hier ook de hypotheek berekenen, zonder daar rekening mee te houden. Denk er dan wel aan dat bij het definitief berekenen van de maximale hypotheek, deze dan wel lager kan uitvallen.

  NB Deze berekening gaat er van uit dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt.

 • Zorgtoeslag

  De zorgtoeslag is onderdeel van de veranderingen in het zorgstelsel per 1 januari 2006.

  Iedereen die in Nederland woont, moet dan een zorgverzekering hebben. En ook iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt. Deze zorgverzekering komt in de plaats van de ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering. De overheid stelt een pakket samen dat ongeveer hetzelfde is als het huidige ziekenfondspakket, dit is de zogenaamde basisverzekering.

  Verzekeraars kunnen op verschillende manieren invulling geven aan dit wettelijk vastgelegde pakket. Verzekeraars moeten iedere verzekeringsplichtige die zich aanmeldt voor de basisverzekering, accepteren. Uw gezondheidstoestand speelt geen rol. Verzekerden bij een bepaalde zorgverzekeraar betalen allen dezelfde nominale premie voor dezelfde polisvorm. De premie kan wel verschillen per zorgverzekeraar en per polisvorm. Dus de ene verzekeraar kan dus duurder zijn dan de andere verzekeraar. Naast de basisverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren voor de risico's die u zelf belangrijk vindt.

  De zorgverzekering is verplicht voor iedereen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u een maandelijkse tegemoetkoming krijgen in de kosten van de nominale premie, de zorgtoeslag. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Met een lager gezinsinkomen, krijgt u meer zorgtoeslag. De proef-berekening zorgtoeslag is alleen geschikt als u 18 jaar of ouder bent. Ook moeten u en uw eventuele toeslagpartner of medebewoners een Nederlandse zorgverzekering hebben. Dat is bijvoorbeeld al het geval als u in Nederland werkt. Als u een partner of andere medebewoner heeft, krijgt u ook vragen over hem of haar.

   

 • Kindgebonden budget

  Hebt u kinderen? U kunt misschien kindgebonden budget krijgen.

  Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget.

  Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn:

  • U heeft 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • U of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan kunt u soms toch kindgebonden budget krijgen.
  • Het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt. 
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen (zoals spaargeld of beleggingen) is niet te hoog. Hoeveel vermogen u per persoon mag hebben om kindgebonden budget te krijgen kunt u nakijken op de website van de Belastingdienst.

   

   

 • Huurtoeslag

  Bereken de mogelijke huurtoeslag

  Iedereen in Nederland heeft recht op een goede en betaalbare woning. Met de huurtoeslag (voorheen huursubsidie) kunt u in een passende woonruimte wonen, dat wil zeggen: niet duurder dan nodig is en passend bij uw situatie.

  Huurtoeslag vraagt u aan voor uzelf en voor uw eventuele partner en medebewoners. Wilt u weten of u huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel? Dan kunt u een proef-berekening maken.

  De proef-berekening huurtoeslag is alleen geschikt als u 18 jaar of ouder bent. Als er in uw huishouding voor de inkomstenbelasting sprake is van voordeel uit sparen en beleggen, komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag.

  Dit voordeel uit sparen en beleggen kan van uzelf als aanvrager van huurtoeslag zijn, van uw toeslagpartner en van uw medebewoner(s). U heeft geen voordeel uit sparen en beleggen als uw vermogen beneden het heffingsvrije vermogen blijft. Als u een partner of andere medebewoner heeft, krijgt u ook vragen over hem of haar.

   

   

   

   

 • Kinderopvangtoeslag

  Bereken uw kinderopvangtoeslag

  Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang, de zogenaamde kinderopvangtoeslag (voorheen: tegemoetkoming kinderopvang).

  U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier geregeld wordt. De wet regelt dat ouders, werkgevers en rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen.

  De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner. Uw werkgever en die van uw toeslagpartner mogen samen maximaal 1/3 van de totale kosten van kinderopvang belastingvrij vergoeden. Zij zijn echter niet verplicht om mee te betalen aan de kosten van kinderopvang.

  Krijgt u van uw werkgever(s) niets of niet het volledige 1/3 deel van de kosten vergoed? Dan kunt u in aanmerking komen voor een extra toeslag van de overheid. De belastingdienst betaalt u dan, onder andere afhankelijk van uw inkomen, een bepaald percentage over het bedrag dat uw werkgever te weinig betaalt (of dat beide werkgevers te weinig betalen).

  U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor kinderen waarvoor u geregistreerde opvang heeft, zoals: een crèche; buitenschoolse opvang; gastouderopvang. Een peuterspeelzaal of oppas thuis valt hier niet onder. Als u niet weet of uw opvangorganisatie is geregistreerd, vraag dit dan na bij uw opvangorganisatie.

  NB: De kinderopvangtoeslag berekening is niet geschikt voor meer dan vier kinderen of als u (of uw partner) een inkomen heeft uit het buitenland.

   

   

 • Wat zijn uw fiscale voordelen

  Woont u in Nederland? Of woont u buiten Nederland, maar hebt u inkomsten in of vanuit Nederland?

  Dan kunt u gebruikmaken van bepaalde fiscale mogelijkheden, zoals heffingskortingen.

  Met de rekentool 'Uw persoonlijke situatie en inkomstenbelasting' gaat u na:

  • of u een fiscale partner hebt
  • welke heffingskortingen u kunt krijgen
  • welke heffingskortingen uw eventuele fiscale partner kan krijgen

   

   

 • WW-uitkering

  Wat is de hoogte en duur van de WW-uitkering waar u recht op heeft?

  Als u uw baan verliest heeft u vaak recht op een WW-uitkering. De hoogte en duur van de WW-uitkering zijn afhankelijk van uw leeftijd en uw arbeidsverleden.

  Bereken hoeveel WW u ontvangt en hoelang de uitkering duurt.

  Nieuw: Vanaf 2016 wordt bij de WW-uitkering iedere drie maanden de maximale duur verkort met één maand van 38 tot 24 maanden in 2019. Daarnaast geven de jaren dat u gewerkt heeft vanaf 2016 maar recht op een halve maand WW in plaats van een hele maand.

 • Transitievergoeding (Ontslagvergoeding)

  Op welke transitievergoeding heeft u recht bij uw ontslag?

  Vanaf 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding. Dit is een onderdeel van de hervorming van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. De transitievergoeding dient gebruikt te worden voor het vinden van een andere baan, bijvoorbeeld door (om)scholing en/of outplacement.

  U heeft geen recht op een transitievergoeding als:

  • Uw ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van uzelf.
  • U minder dan 2 jaar na uw 18e verjaardag bij uw werkgever gewerkt heeft.
  • U met pensioen gaat of de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  • Uw werkgever failliet gaat, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering zit.

  NB Uw arbeidsverleden voor uw 18e verjaardag telt niet mee als gewerkte dienstjaren. Ook tellen, als u nog geen 18 jaar oud bent, maanden waarin u gemiddeld maximaal 12 uur per week gewerkt heeft niet mee. Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan uw werkgever, dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger is dan de transitievergoeding.

 • Online loonberekeningen
 • Van bruto naar nettoloon

  Bruto-netto salaris berekenen, ofwel wat hou ik netto over van mijn bruto salaris?

  Bereken snel en eenvoudig wat u netto overhoudt van uw bruto salaris. Onderstaande berekening is een eenvoudige bruto-netto salaris berekening waarmee u zonder moeilijke vragen snel online uw netto inkomen kunt berekenen.

  Deze berekening is wel beperkt, maar voor de meeste mensen voldoende om snel te berekenen wat er netto overblijft van het bruto salaris. Sector of branche specifieke pensioen- of andere regelingen worden niet meegenomen in deze berekening. 

 • Bijtelling auto van de zaak

  Wat zijn uw kosten voor een auto van de zaak en wat is de fiscale bijtelling?

  Deze berekening toont wat de netto kosten van een auto van de zaak zijn voor een werknemer en welke fiscale bijtelling van toepassing is.

  De berekening geldt bij privé-gebruik van meer dan 500 kilometer per jaar.

  Woon-werkverkeer wordt vanaf 2004 gezien als zakelijk verkeer.

  NB De inkomensafhankelijke heffingskortingen worden meegenomen bij het berekenen. Effectief verhogen deze vaak de netto bijtelling.

 • Maak hier gerust een afspraak met Convento Assurantiën

Rekenhulpen - Sparen, Vermogen & Lenen

Snel inzicht in je financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal financiële rekentools!

 • Benodigde inleg voor een spaardoel

  Welk bedrag moet u (periodiek) sparen of beleggen om een gewenst spaardoel te bereiken?

  Deze berekening toont wat u periodiek of eenmalig moet sparen als u over een bekend aantal jaren een bepaald bedrag (spaardoel) bij elkaar gespaard wilt hebben.

  U kunt kiezen of u de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

   

 • Wat is het eindkapitaal bij sparen of beleggen?

  U gaat sparen of beleggen. Wat is het eindkapitaal?

  Bereken wat het te verwachte eindkapitaal is bij sparen of beleggen. U kunt het eindkapitaal berekenen bij een eenmalige of bij een maandelijkse inleg.

  Ook kunt u kiezen of u de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

 • Sparen met een ander rendement

  Wat levert sparen met (een beetje) meer rente op uw spaarrekening op aan extra geld? 

  Veel mensen sparen op een ooit in een ver verleden afgesloten spaarrekening. Gewoon door sparen, of is het zinvol om eens te kijken naar een spaarrekening met wat meer rente?

  Deze berekening vergelijkt twee spaarrekeningen. Bijvoorbeeld uw huidige spaarrekening en een spaarrekening met (iets) meer rente.

  Als resultaat ziet u wat sparen met (een beetje) meer rente, gedurende 30 jaar, met uw spaargeld doet.

 • Schenkbelasting

  Hoeveel schenkbelasting moet de ontvanger betalen als u geld gaat schenken?

  Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen hoe hoog de schenkbelasting is als u geld wilt schenken, en wat er dan netto overblijft van uw schenking.

   

 • Contante waarde reeks betalingen

  Wat is de contante waarde van een reeks betalingen in de toekomst?

  De contante waarde is de huidige waarde, in dit geval voor een reeks betalingen in de toekomst.

  Zo kunt u berekenen welk geldbedrag u nu opzij moet zetten om daaruit de betalingen te kunnen doen. Gedurende een bepaalde periode of oneindig lang (voor altijd).

 • Contante waarde

  Wat is de contante waarde van een toekomstige geldbedrag?

  De contante waarde van een bedrag is de huidige waarde van een geldbedrag dat pas in de toekomst beschikbaar is.

  Zou je de berekende contante waarde gedurende de opgegeven periode sparen (of beleggen) met de opgegeven rente, dan zal het eindkapitaal de opgegeven toekomstige waarde zijn.

 • Annuïteit

  Berekening van de annuïteit per maand, kwartaal of jaar voor een (hypotheek)lening.

  Deze berekening berekent de annuïteit, het bedrag dat iedere periode betaald moet worden, voor een hypotheek of andere lening. Er kan ook voor gekozen worden om de opbouw van de annuïteit per periode te zien: uit hoeveel aflossing en hoeveel rente bestaat de annuïteit en wat zijn de totalen?

   

 • Hoeveel spaargeld kan ik opmaken

  Spaargeld opmaken: hoeveel spaargeld mag ik opmaken als ik er een bepaalde tijd van wil genieten?

  Deze berekening geeft een antwoord op de vraag: hoeveel geld kan ik per maand opmaken, als mijn spaargeld pas na een aantal jaar op mag zijn?

  Bereken hoeveel geld maandelijks of jaarlijks onttrokken kan worden aan een vermogen, zodat het vermogen na een bepaalde tijd op zal zijn.

 • Hoe lang doe je met een gespaard kapitaal

  Vermogensafbouw: hoe lang kunt u met uw spaargeld doen als u er periodiek geld aan onttrekt?

  Deze berekening geeft een antwoord op vragen als:

  • Hoe lang kan ik van mijn opgebouwde spaargeld leven?
  • Hoe lang kan ik een eenmalige betaling gebruiken voor periodieke kosten?
  • Hoe lang kan ik een (lijfrente)uitkering genieten/verwachten uit een eindkapitaal?

  Deze berekening toont de te verwachten looptijd bij periodieke onttrekking(en) aan een spaarkapitaal en toont de vermogenspositie (na belastingen) gedurende de looptijd.

 • Maandbedrag bij aflossen

  Hoeveel moet u maandelijks aflossen (maandbedrag) op uw lening?

  Bereken het bedrag dat u maandelijks moet aflossen op uw lening, uitgaande van de rente, hoogte en looptijd van de lening.

  Het maandbedrag bevat een deel rente en een deel aflossing van de lening en wordt ook wel annuïteit genoemd.

 • Maximale lening volgens NVB

  Wat is de maximale lening voor u?

  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een gedragscode voor consumptief krediet vastgesteld. Daarin zijn ook de normen en rekenregels vastgelegd voor het berekenen van de maximale lening.

  Nederlandse banken en de meeste andere geldverstrekkers berekenen de maximale lening volgens deze regels.

  Hieronder kunt u zelf berekenen wat de maximale lening voor u is.

  NB: deze berekening geldt voor consumptief krediet. Voor een hypotheeklening geldt een andere berekening: maximale hypotheek berekenen.

 • Maak hier gerust een afspraak met Convento Assurantiën

Rekenhulpen - Leven & Overlijden (Uitvaart)

Snel inzicht in je financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal financiële rekentools!

Rekenhulpen - Oudedagsvoorziening

Snel inzicht in jouw financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal rekentools!

Belangrijke downloads